Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Varende Recreatie bestaat uit de volgende personen:

De heer W.J. van Minnen, voorzitter
De heer A. Koster, vice-voorzitter
De heer H. Heimensen, penningmeester
Mevrouw A. Herder - Van der Grift, secretaris
De heer H.C. van Westenbrugge, lid

Secretariaat
Secretariaatwerkzaamheden en notulering van de bestuursvergaderingen worden verzorgd door mevrouw H.R. Tuininga-Ploeg

De directie
De directie bestaat uit de heer J. Vierhouten, directeur

Vakantie-hospitaalschip
Prins Willem-Alexander

Postbus 428
3840 AK Harderwijk
Nederland

Email: info@vakantieschip.nl

Tel.: 06-21 54 75 77